Regler och villkor

Användarvillkor och försäljning

Användarvillkor

Dessa regler och villkor tillämpas på (“Användarvillkor”) EVERKI webbplatsen (www.EVERKI.com, och alla webbplatser associerade med www.EVERKI.com, inklusive EVERKI-webbplatser över världen (allmänt kallad, “Webbplatsen”). Webbplatsen ägs av EVERKI International Co. Ltd. (“EVERKI”) och dess licensgivare. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR; OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE WEBBPLATSEN.

EVERKI förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar som användare att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicerade ändringar innebär att du accepterar och godkänner dessa ändringar. Så länge du följer dessa användarvillkor, ger EVERKI dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad möjlighet att besöka och använda webbplatsen.

Allt innehåll, text, bilder, grafik, användargränssnitt, varumärken, logotyper, konst och datorkod (beskrivs allmänt “Innehåll”), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, samordning, uttryck, “form och känsla” och arrangemang av sådant innehåll som finns på webbplatsen, ägs av, kontrolleras av eller är licensierat av eller för EVERKI, och är skyddat av handelsrätt, upphovsrätt, patent och varumärkeslagar, samt andra immateriella rättigheter och konkurrensskydd.

Pris, specifikationer och villkor för erbjudanden kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktbilder med andra artiklar än väskor är endast avsedda för referens. Artiklar i dessa bilder medföljer inte när du köper väskan.

Ansvarsbegränsning

UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR EVERKI'S YTTERSTA ANSVAR BEGRÄNSAT TILL INKÖPSPRISET AV SÅLDA PRODUKTER. EVERKI SKA INTE, UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EN FODRAN ELLER HANDLING I KONTRAKT, FÖRSEELSE, SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING, ELLER ANDRA YRKANDEN RELATERADE TILL PRODUKTER DE SÄLJER VILKA ÖVERSTIGER DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING. EVERKI SKA INE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR TREDJEPARTSYRKANDEN OM SKADOR FÖR KUNDEN, ELLER FÖR FEL, FÖRSENINGAR, STÖRNINGAR HOS TJÄNSTEN, FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER, FÖRLUSTER ELLER EVENTUELLA SKADOR, OAVSETT OM EVERKI HAR GJORTS MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA PÅSTÅENDEN ELLER SKADOR.

iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook och MacBook Air är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Alla andra varumärken och varunamn är egendom som tillhör respektive innehavare.

Förutom vad som utryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen och inget innehåll kopieras, reproduceras, laddas upp, återpubliceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive “spegling”) till annan dator, server, webbplats eller annat media för publicering eller distribuering eller för något annat företag, utan föregående skriftligt medgivande från EVERKI.

Försäljningsvillkor

1. Beställning

Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till din registrerade e-postadress.

Beställda produkterna förblir EVERKI’s egendom till dess de till fullo är betalade. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan EVERKI’s skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

2. Leverans och frakt

EVERKI levererar endast till kunder inom Sverige. Leveranstid beräknas till 2-5 vardagar.

Fraktkostnad:

Beställningar under 700 SEK: 139 SEK fraktkostnad.

Beställningar över 700 SEK: Fri frakt.

3. Pris och betalning

Priserna på EVERKI anges i svenska kronor och inkluderar den aktuella mervärdesskatten (25 % moms) samt exkluderar eventuella fraktkostnader och eventuell fakturaavgift, vilka utgår enligt EVERKI’s gällande prislista vid leveransdagen.

Betalning av produktpriset och relevant fraktkostnad måste ske med kreditkort (VISA, MasterCard, American Express) eller Paypal.

4. Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Tidsfristen startar den dag du tar emot produkten. Varan ska returneras till oss inom 14 dagar från den dag du har åberopat ångerrätten.

Korrigering/Avbeställningar

Vänligen notera att det inte går att korrigera/avbeställa en beställning efter den lagts. Detta pga. beställningen omedelbart påbörjar behandling för snabb & felfri leverans. Om du vill avbryta din beställning, vänligen kontakta oss på vår kundtjänst.

Du har alltid 14 dagars returrätt på din produkt om du väljer att returnera den efter din beställning.

INTEGRITETSPOLICY OCH POLICY FÖR COOKIES

Denna Integritetspolicy och policy för cookies (“Policy”) beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du använder dig av EVERKI’s webbplats everki.com (“Webbplatsen”). Denna Policy beskriver vilka typer av personuppgifter som samlas in när du använder vår Webbplats och hur dina personuppgifter används, delas och skyddas. Den förklarar även de val du har ifråga om dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Ansvariga för behandling av dina personuppgifter är:

EVERKI USA, Inc.
17925 Sky Park Circle #E
Irvine, CA 92614
T: +1 949 502 6688
F: +1 949 783 5376
E-post: [email protected]

EVERKI USA, Inc. och samarbetspartner(s) kallas "EVERKI" eller "vi".

Vilka personuppgifter samlar vi in och när

Vi ber dig om visa personuppgifter för att kunna tillhandahålla produkter eller tjänster. Till exempel, när du gör ett köp, kontaktar vår kundtjänst, begäratt få vårt nyhetsbrev, skapar ett konto eller interagerar med vår Webbplats. Dessa personuppgiftev omfattar:

Vid interaktion med vår Webbplats, samlas data in automatiskt och delas med EVERKI av teknikplattformarna som tillhandahåller upplevelsen. Till exempel, din webbläsare eller mobila enhet kan dela viss information med EVERKI då dessa enheter interagerar med EVERKI´s Webbplats.

Denna information omfattar:

Verktyg för att hantera vad vi samlar in

I många fall tillhandahåller din webbläsare eller mobila plattform ytterligare verktyg som låter dig kunna styra när din enhet samlar eller delar visa kategorier av information. Till exempel kan din mobila enhet eller webbläsare tillhandahålla verktyg som låter dig hantera användning av cookies eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter.

Varför och hur använder (behandlar) vi dina personuppgifter

Vi använder personuppgifterna vi samlar från dig på följande sätt:

För att tillhandahålla funktionerna på webbplatsen du efterfrågar

När du använder vår Webbplats, använder vi din data för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du har valt. Till exempel, om du har gjort ett köp hos everki.com, kommer vi att använda kontaktinformationen du ger oss för att kommunicera med dig om ditt köp. Om du kontaktar vår kundtjänst, kommer vi att använda informationen om dig, som leverans eller betalningsinformation, eller produkten du har köpt i syfte att avhjälpa ett problem eller frågeställning.

För att meddela dig om våra produkter, tjänster och för andra marknadsföringsändamål

För att ändra dina e-postprenumerationer eller för att välja bort mottagande av EVERKI-kommunikation, ändra dina inställningar i avsnittet "Min användarprofil" på vår Webbplats. Du kan även kontakta oss för att utöva dina rättigheter angående dina personuppgifter via kontaktuppgifterna i avsnittet “Frågor och feedback” nedan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Om du är en befintlig kund hos EVERKI (till exempel, om du har gjort ett köp hos oss), kan vi komma att använda den e-postadress vi har för att skicka marknadsföring till dig om liknande EVERKI-produkter, om du inte har valt bort sådan kommunkation. I andra fall ber vi om ditt medgivande för att skicka marknadsföringsinformation om EVERKI’s produkter och kampanjer. Vi kan komma att använda informationen du tillhandahåller för göra kommunikationen personlig angående produkter som kan intressera dig. Om det krävs enligt lag, kommer vi även att söka ditt medgivande för att skicka marknadsföring.

För att driva och förbättra vår verksamhet, produkter och tjänster

Vi kan komma att använda information du tillhandahåller för att driva vår verksamhet. Till exempel, när du gör ett köp, vi kan komma att använda den informationen för redovisning, frakt, revision och andra interna funktioner. Som ett annat exempel kan vi komma att använda informationen om dig om hur du använder våra produkter och tjänster i syfte att förbättra din användar upplevelse och för att hjälpa oss diagnosticera tekniska problem och tjänster, och för att administrera vår Webbplats.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Vi kan även komma att använda information om hur du använder vår Webbplats för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olaglig användning och överträdelser av våra användarvillkor och för att följa domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller tillämplig lag.

För allmänn forskning och analysändamål

Vi använder information om hur våra besökare använder vår Webbplats för att förstå kundbeteenden eller preferenser. Till exempel, vi kan använda information om hur besökare hos everki.com söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produkterbjudanden.

Andra syften

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter på andra sätt och vi kommer att lämna ett särskilt meddelande vid tidpunkten för insamling och inhämta ditt medgivande när det är nödvändigt.

Delning av dina personuppgifter

EVERKI’s delning

EVERKI delar dina personuppgifter med:

Vi kan även komma att överföra personuppgifter vi har om dig i händelse av försäljning eller överföring av all eller delar av vår verksamhet eller tillgångar (även i händelse av omorganisation, spin-off, upplösning eller likvidation).

Din delning

När du använder visa sociala funktioner på vår Webbplats, kan du skapa en offentlig profil som kan innehålla information som ditt användarnamn, profilbild och hemort. Du kan även dela information med dina vänner eller offentligt, inklusive recensioner.

Skydd och hantering av dina personuppgifter

Internationella dataöverföringar: De personuppgiftervi samlar in eller genererar (behandlar) inom ramen för vår Webbplats kommer att lagras i USA. Vissa av mottagarna av informationen med vilka EVERKI delar dina personuppgifter kan vara lokaliserade i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen insamlades. Lagstiftningen i dessa länder kanske inte tillhandahåller samma nivå av informationsskydd jämfört med det land du ursprungligen tillhandahöll din information. Men, när vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, kommer vi att skydda dessa personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Policy och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”) eller Schweiz, vidtar vi åtgärder i syfte att följa tillämpliga juridiska åtaganden och säkerställa ett adekvat skydd vid överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EEA eller Schweiz.

Cookies

För att denna Webbplats ska fungera korrekt, placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobile enhet när du besöker webbplatsen. Det gör att webbplatsen kan komma ihåg dina åtgärder och preferenser (som inloggning, IP-adress, unik cookie-identifierare, språk, webbläsare, land, tidszon, tidgare besökta webbplatser, refererande webbadresser,information om din interaktion med vår webbplats, köp, teckenstorlek och andra visningspreferenser) över en tidsperiod, så att inte behöver skriva in dessa varje gång du återkommer till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan.

Tredje part kan också samla in information via vår Webbplats genom cookies, plugins från tredje part, och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av denna data omfattas av deras egen integritetspolicy.

Hur använder vi cookies?

Vi använde cookies för att spåra våda kunders användning av vår Webbplats och för att förstå våra kunders preferenser (som land och språkval). Detta ger oss möjlighet att erbjuda produkter till våra kunder och att förbättra deras upplevelse online. Vi använder även cookies för att få en samlad information angående trafiken till vår Webbplats och interaktioner på vår Webbplats, för att identiera trender och få statistic så att vi kan förbättra vår Webbplats. Det finns i allmänhet tre kategorier av cookies som används på vår Webbplats:

Du kan ändra dina preferenser genom att besöka “Cookies inställningar” längdt ned på varje sida på vår Webbplats.

För en omfattande och uppdaterad sammanfattning över varje tredje part som använder din webbläsare (genom vår Webbplats eller på annat sätt), rekommenderar vi att du installerar en webbläsar-plugin gjord för detta ändamål. Du kan också välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av ala cookies. Du gör detta genom dina webbläsarinställningar för varje webbläsare och enhet du använder. Varje webbläsare är lite annorlunda, besök webbläsarens hjälpmeny för att se vilka metoder det finna att ändra dina cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte ha tillgång till manga av de funktioner som gör vår Webbplats mer effektiv, och visa funktioner hos vår Webbplats kommer inte att fungera ordentligt.

Länkar till andra webbplatser

Vi har länkar på vår webbplats som länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte de länkar på vår webbplats som länkar till andra webbplatser. Vi rekommenderar dig att ta del och läsa integritetspolicy för de andra webbplatserna du besöker.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Tillämplig lag och vår praxis kan komma att ändras över tid. Om vi beslutar att ändra vår Policy, kommer ändringarna att publiceras på vår Webbplats. Om vi väsentligt ändrar vårt sätt att behandla personuppgifter, kommer vi att meddela dig på förhand, eller när det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke för att implementera sådana ändringar. Vi uppmanar dig bestämt att läsa vår Policy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna Policy ändrades senast den 20 maj, 2018.

Frågor och feedback

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar kring vår Policy och säkerhetsrutiner, eller om du vill lämna feedback eller utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Attention: Privacy
EVERKI USA, Inc.
17925 Sky Park Circle #E
Irvine, CA 92614
T: +1 949 502 6688
F: +1 949 783 5376

Du kan även skicka e-post till oss via [email protected] eller klicka här.

Om du kontaktar oss med klagomål rörande integritet, kommer det att bedömas i syfte att kunna lösa problemet skyndsamt och effektivt.